Klassenmanagement op maat

Ieder kind heeft instructie, oefening en aandacht nodig om de gestelde onderwijsdoelen te halen. Klassenmanagement is een belangrijke basis om het onderwijs in de groep te organiseren. Klassenmanagement op maat gaat in op:

  • het omgaan met verschillen
  • organisatie van planning met en door kinderen
  • werken met dag- en weektaken
  • voorbereiding en correctie
  • effectieve en gedifferentieerde instructies

Je werkt aan een doorgaande lijn. Deze lijn wordt schriftelijk vastgelegd, als hulpmiddel om te komen tot borging van de afspraken, de houding en werkwijze van leerkrachten.

Doel

Je werkt aan klassenmanagement en borgt dit in een doorgaande lijn.

Doelgroep

Schoolteam