(Leer)netwerk Combinatiegroepen

  • Inhoud cursus
  • Extra informatie
  • Inschrijven

Het (leer)netwerk combinatiegroepen is bedoeld voor leerkrachten die (gaan) werken met een combinatiegroep. Je werkt onder deskundige begeleiding aan de praktijk van morgen. Je krijgt achtergrondinformatie en deelt kennis en ervaringen met de andere deelnemers. Je maakt actief contact, deelt en ontvangt. Van en met elkaar leren is ons motto.

Het (leer)netwerk biedt een goede bodem om te komen tot optimalisering van de organisatie in je combinatiegroep.
De netwerkbijeenkomsten worden ingeleid met achtergrondinformatie en aandachtspunten die vragen om keuzes. Hierbij komen aan de orde:

  • groepsvorming
  • optimalisatie van klassenmanagement
  • aanbieden van de leerstof per leerjaar en/of samen
  • thema’s en praktijkvraagstukken ingebracht door de deelnemers

Doel:

Je doet kennis op en wisselt informatie uit ter versterking van het werken in jouw combinatiegroep.

Doelgroep:

Leerkrachten die komend schooljaar een combinatiegroep gaan draaien en leerkrachten die al langer werkzaam zijn in een combinatiegroep

Data & locatie:

Alkmaar

10 juli 2018

2 oktober 2018

Tijd:

19.30 - 21.30 uur

Register Leraar:

Dit netwerk is maatwerk. Je kunt het na afloop zelf in je registerdossier opnemen.

Studiebelasting:

12 RU

Kosten:

€ 250,00

*Duo's die samen een klas begeleiden, nemen deel voor de prijs van één.


Enkele reactie van deelnemers

"Leerzaam, veel interactie."
"Prettig om te horen hoe anderen de combi ervaren en samen naar oplossingen en mogelijkheden te zoeken."
"Stimulerende, ondersteunende bijeenkomsten. Voor mij fijn om bij te wonen en met meer 'lef' mijn lessen in de combi te 'draaien'."