Scan van zaken: zicht op klassenmanagement

Goed klassenmanagement is een voorwaarde om verschillende instructieniveaus te bieden om goede en passende resultaten te behalen. De Scan van zaken brengt schoolbreed in beeld hoe het staat met het klassenmanagement.

Het geeft inzicht in:

  • een dwarsdoorsnede van de school
  • stand van zaken rond klassenmanagement
  • sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen

De eindrapportage helpt bij het stellen van prioriteiten die een wezenlijke bijdrage leveren aan een duurzame schoolontwikkeling. We behouden het goede en ontwikkelen wat nog beter kan. De scan is de basis voor uw verdere schoolontwikkeling.

Doel

Je brengt de huidige stand van zaken rond klassenmanagement in beeld en formuleert verbeterpunten.

Doelgroep

Schoolteam