Netwerk: De rekencoördinator aan het werk

  • Inhoud cursus
  • Extra informatie
  • Inschrijven

In dit netwerk ga je als rekencoördinator enkele dagen per jaar aan het werk met actuele thema’s. Samen met rekencoördinatoren van andere scholen werk je aan de verdieping en uitbreiding van je kennis en vaardigheden. Een greep uit de thema’s: 

  • praktijkvraagstukken van de deelnemers 
  • referentieniveaus rekenen en Passende Perspectieven 
  • de rekenmethoden 
  • ernstige reken- en wiskunde problemen/dyscalculie (ERWD)
  • (digitale) leerlijnen (in de methoden)
  • klassenconsultaties
  • coachen van collega’s

Je kunt je aanmelden voor één of meer netwerkbijeenkomsten.

Doel:

Van en met elkaar leren, elkaar inspireren en samen oplossingen vinden voor praktijkvraagstukken

Doelgroep:

Rekencoördinatoren in het (speciaal) basisonderwijs en deelnemers van de cursus 'De rekencoördinator werkt!'

Data & locatie:

Alkmaar

2 november 2017

8 februari 2018

31 mei 2018

Tijd:

9:30 - 15:30 uur

Register Leraar:

Dit netwerk is maatwerk. Je kunt het na afloop zelf in je registerdossier ingeven.

Studiebelasting:

8 RU per bijeenkomst

Kosten:

€ 99,00 p.p. (prijs per bijeenkomst)


Bijlage

Netwerk Rekencoördinatoren: kennisdelen en vermenigvuldigen (Noordwest 10)