Netwerk: De rekencoördinator aan het werk

 • Inhoud cursus
 • Extra informatie
 • Inschrijven

Intervisie en het uitwisselen van ervaringen

Je hebt de opleiding tot rekencoördinator afgerond en bent volop aan het werk in de praktijk. Wil je uitwisselen met andere rekencoördinatoren? Neem dan deel aan dit netwerk. 
Het netwerk rekencoördinator biedt je de mogelijkheid voor intervisie, bijscholing en het uitwisselen van ervaringen. Je leert van en met elkaar. 

Wat gaan we doen

In het netwerk komen de rekencoördinatoren van tenminste 5 scholen driemaal per jaar bij elkaar. Het doel is om kennis en ervaring te halen en te brengen en gezamenlijk oplossingen te vinden voor praktijkvraagstukken. Er zijn 3 dagen waarin telkens een ander thema centraal staat. Je kunt je aanmelden voor één of meer netwerkbijeenkomsten. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

 • referentieniveaus rekenen en Passende Perspectieven 
 • de rekenmethoden 
 • (protocol) ernstige reken- en wiskunde problemen/dyscalculie 
 • (digitale) leerlijnen
 • klassenconsultaties
 • coachen van collega’s
 • onderzoekend leren
 • 21st Century Skills

Doel

Je leert van en met elkaar, inspireert elkaar en vindt samen oplossingen voor praktijkvraagstukken op het gebied van rekenonderwijs.

Voor wie

Rekencoördinatoren die de opleiding Rekencoördinator bij OBD Noordwest of een andere onderwijsinstelling hebben afgerond en werkzaam zijn als rekencoördinator binnen een school.

Data & locatie:

Alkmaar

7 februari 2019

16 mei 2019

Tijd:

9:30-15:30 uur

Register Leraar:

Dit netwerk is maatwerk. Je kunt het na afloop zelf in je registerdossier ingeven.

Studiebelasting:

8 RU per bijeenkomst

Kosten:

€ 99,00 p.p. (prijs per bijeenkomst)


Download

Netwerk Rekencoördinatoren: kennisdelen en vermenigvuldigen (artikel nieuwsbrief Noordwest 10)