Gedrag

Kinderen met speciale (onderwijs)behoeften hebben extra ondersteuning nodig. Dat vraagt veel van ouders en school. Er zijn geregeld vragen over de opvoeding en begeleiding van het kind. Inzicht in de aard van de problemen is belangrijk om daarna gericht actie te kunnen ondernemen. 

Wij stellen het kind centraal; de verbinding tussen kind, thuis en school is hierbij het uitgangspunt. Ons doel is om een kind naar passende zorg toe te leiden.