Afstemmen op kinderen met (speciale) onderwijsbehoeften

  • Inhoud cursus
  • Extra informatie
  • Inschrijven

Voor elk kind het juiste aanbod

In de groep van juf Jessica zijn de kinderen lekker aan het werk. Ze werken op hun eigen niveau en weten wat er van ze verwacht wordt. Juf Jessica geeft extra ondersteuning en uitdaging aan de leerlingen die dat nodig hebben. Juf Jessica glimlacht als ze de klas rondkijkt. Heerlijk als je de kinderen kunt bieden wat ze nodig hebben om optimaal te kunnen leren. 

Het bieden van passend onderwijs vraagt om specifieke kennis en vaardigheden van de leerkracht. Met handelingsgericht werken (HGW) stemt de leerkracht het onderwijs af op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen.

Wat gaan we doen

In deze cursus leer je kinderen in kaart brengen en hun (speciale) onderwijsbehoeften te vertalen naar te leren vaardigheden. De nadruk ligt op signalering en de aanpak in de klas en op school. De cursus bestaat uit theorie en praktijk. Voorbeelden uit jouw eigen praktijk en het uitwisselen van ervaringen spelen een grote rol.

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

  • oriëntatie op afstemming
  • leren & motivatie
  • executieve functies
  • informatieverwerking
  • sociaal-emotionele gedragsproblemen
  • ordeverstorend en agressief gedrag

Doel

Je krijgt kennis en vaardigheden om jouw onderwijsaanbod af te stemmen op kinderen met (speciale) onderwijsbehoeften.

Voor wie

Leerkrachten, intern begeleiders

Incompany aanbod

We kunnen deze cursus ook incompany aanbieden. In overleg stellen we de inhoud en vorm samen. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Data & locatie:

Alkmaar

17 oktober 2018

7 november 2018

21 november 2018

12 december 2018

16 januari 2019

30 januari 2019

Tijd:

14.30-17.00 uur

Register Leraar:

Sm4aAyg1ha

Studiebelasting:

25 RU

Kosten:

€ 699,00 p.p.