Afstemmen op kinderen met (speciale) onderwijsbehoeften

  • Inhoud cursus
  • Extra informatie
  • Inschrijven

Het bieden van passend onderwijs vraagt om specifieke kennis en vaardigheden van de leerkracht. Met handelingsgericht werken (HGW) stemmen leerkrachten hun onderwijs af op de onderwijsbehoeften van álle leerlingen.

In deze cursus leer je kinderen in kaart brengen en hun (speciale) onderwijsbehoeften te vertalen in te leren vaardigheden. De nadruk ligt op signalering en de aanpak in de klas en op school. De cursus bestaat uit theorie en een praktische invulling. Voorbeelden uit jouw eigen praktijk en het uitwisselen van ervaringen spelen een grote rol.

In de bijeenkomsten komen achtereenvolgens aan bod:

  • oriëntatie op afstemming
  • leren & motivatie
  • executieve functies
  • informatieverwerking
  • gedragsproblemen: sociaal-emotioneel
  • gedragsproblemen: ordeverstorend en agressief gedrag

Doel:

Je krijgt kennis en vaardigheden om jouw onderwijsaanbod af te stemmen op kinderen met (speciale) onderwijsbehoeften.

Doelgroep:

Leerkrachten, intern begeleiders

Data & locatie:

We bieden deze cursus incompany aan. Neem contact op met Lisette Assendelft voor de voorwaarden.

Tijd:


Register Leraar:

Sm4aAyg1ha

Studiebelasting:

25 RU

Kosten:

In overleg