Lezen

Voor een aantal leerlingen is intensivering van het lees- en spellingonderwijs nodig. Naast het basisaanbod (ondersteuningsniveau 1) is extra begeleiding en instructie nodig (ondersteuningsniveau 2). Leerlingen die hier onvoldoende van profiteren hebben behoefte aan specifieke interventies (ondersteuningsniveau 3). Deze intensieve ondersteuning geef je aan individuele leerlingen of aan een kleine groep. Een goed aanbod op ondersteuningsniveau 3 is een voorwaarde voor de vergoeding van dyslexiezorg.

Cursussen

Advies & begeleiding

Wij maken onze advies- en begeleidingstrajecten altijd op maat. Neem contact op voor meer informatie. Een greep uit ons aanbod:

Inspirerende workshops

  • Gerichte hulp bij technisch lezen
  • Opbrengstgericht spellingonderwijs
  • Vloeiend & vlot leren lezen

Wij ontwikkelen ook workshops op maat. Neem contact op voor de mogelijkheden.