Lezen

Voor een aantal leerlingen is intensivering van het lees- en spellingonderwijs nodig. Naast het basisaanbod (zorgniveau 1) is extra begeleiding en instructie nodig (zorgniveau 2). Leerlingen die hier onvoldoende van profiteren hebben behoefte aan specifieke interventies (zorgniveau 3). De intensieve ondersteuning geef je aan individuele leerlingen of aan een kleine groep. Een goed aanbod op zorgniveau 3 is een voorwaarde voor de vergoeding van behandeling van dyslexie.

Inspirerende workshops

  • Gerichte hulp bij technisch lezen
  • Opbrengstgericht spellingonderwijs
  • Vloeiend & vlot leren lezen

Wij ontwikkelen ook workshops op maat. Neem contact op voor de mogelijkheden.