Zorgniveau 3: Drie Sterren Lezen

  • Inhoud cursus
  • Extra informatie
  • Inschrijven

Drie Sterren Lezen is een programma voor individuele leerlingen van groep 3 tot en met 5. Het goed en vlot leren lezen op tekstniveau staat centraal. Je werkt aan het leren inzetten van leesstrategieën en het vergroten van leesbegrip en leesplezier. Het belangrijkste kenmerk van de aanpak is dat het kind leert bij een probleem zelfstandig een juiste leesstrategie te gebruiken.

De strategie van Drie Sterren Lezen is opgebouwd rond acht stappen. Drie Sterren Lezen is effectief, maar vraagt gerichte leerkrachtvaardigheden. Na de tweede bijeenkomst krijg je de opdracht om beeldmateriaal te maken van een Drie Sterren Lezen-activiteit bij jou op school.

Doel:

Je leert werken met het interventieprogramma Drie Sterren Lezen voor zwakke lezers/spellers op zorgniveau 3.

Doelgroep:

Leerkrachten, intern begeleider, taal-/ leescoördinator, remedial teacher

Data & locatie:

Data en locatie worden nader bepaald. De cursus is ook incompany en op maat mogelijk.