Zorgniveau 3: RALFI

  • Inhoud cursus
  • Extra informatie
  • Inschrijven

RALFI is een programma op zorgniveau 3 voor kinderen die het lezen grotendeels beheersen maar langdurig te traag blijven lezen. RALFI-lezen is gericht op het verhogen van het leesniveau en het vloeiend lezen. RALFI werkt met teksten die aansluiten bij de leeftijd van de kinderen. Het herhaald lezen van een relatief moeilijke tekst staat centraal. RALFI is efficiënt en effectief, maar vraagt gerichte leerkrachtvaardigheden. In de eerste bijeenkomst leer je werken met RALFI en krijg je de opdracht om beeldmateriaal te maken van een RALFI-activiteit bij jou op school.

RALFI staat voor:

  • R = Repeated: herhaald lezen met tussenpozen
  • A = Assisted: ondersteund door voorlezen-voorzeggen en bijwijzen
  • L = Level: inzetten op een hoog niveau (leeftijdsadequaat)
  • F = Feedback: directe neutrale feedback bij fouten, maar ook
          toegespitste positieve feedback
  • I = Interactie: enthousiaste interactie over de inhoud

Doel:

Je leert werken met het interventieprogramma RALFI voor zwakke lezers/spellers op zorgniveau 3.

Doelgroep:

Leerkrachten, intern begeleider, taal/leescoördinator, remedial teacher

Data & Locatie:

Wij bieden deze cursus incompany aan. Heb je belangstelling? neem contact op met Petra de Waard M 06 523 471 38 E pdewaard@obdnoordwest.nl

Tijd:

In overleg

Register Leraar:

Je kunt deze scholing zelf ingeven in je registerdossier

Studiebelasting:

8 RU

Kosten:

€ 160,00 p.p.