Effectief spellingonderwijs op zorgniveau 2 en 3

Effectief spellingonderwijs op zorgniveau 2 of 3  is geen vervanging van de gewone spellingles, maar een aanvulling. Zwakke spellers zijn vooral gebaat bij expliciete instructie. Hoe ziet hulp aan zwakke spellers er in de praktijk uit, hoe organiseer je dat, hoe verwerk je het in jouw groepsplan en hoe verbeter je de spellingresultaten?

Wij bieden een doelgerichte aanpak om de mogelijkheden van jouw spellingleerlijn optimaal te benutten. Wij werken aan het versterken van de leerkrachtvaardigheden, de instructiekwaliteit en het leggen van de juiste accenten in de methode.

Doel

Je krijgt handvatten om uw spellingonderwijs effectief te maken.

Doelgroep

Schoolteam, leerkrachten, intern begeleider, taal-/leescoördinator.