Omgaan met dyslexie op jouw school

Een kind met dyslexie kan problemen ondervinden tijdens zijn schoolloopbaan. Lezen en spellen behoren tot de kernactiviteiten binnen het  onderwijs. Actuele kennis over de achterliggende processen, de diagnostiek en effectieve behandelmethoden vormen de basis voor een doorgaande lijn in de school bij het begeleiden van dyslectische  leerlingen. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:

  • effectief lees- en spellingonderwijs
  • definitie  dyslexie
  • signaleren van lees- en spellingproblemen
  • begeleiding van de lees- en spellingproblematiek
  • compenserende en dispenserende maatregelen

Wij maken een aanzet voor schoolbeleid. Wij  houden rekening met de richtlijnen van de vergoedingsregeling en stemmen af op de huidige schoolsituatie.

Doel

Je krijgt kennis en vaardigheden om jouw onderwijsaanbod af te stemmen op de onderwijsbehoeften van dyslectische leerlingen. Je maakt een aanzet tot schoolbeleid.

Doelgroep

Schoolteam