Vloeiend & vlot leren lezen

Vlot leren lezen gaat niet bij iedere leerling vanzelf. Het verbeteren en automatiseren van de technische leesvaardigheid kan met Vloeiend & vlot. U krijgt handvatten om kinderen met speciale leerbehoeften te helpen. Kinderen oefenen zelfstandig of in tweetallen met de Vloeiend & vlot-boekjes. De leesondersteuning is gericht op werken aan directe woordherkenning.

Het traject Vloeiend & vlot gaat in op:

  • kenmerken van goed leesonderwijs
  • technische Leesmoeilijkheden
  • organisatie in de klas
  • bruikbare methodieken voor  de didactische aanpak 
  • evaluatie van het zorgtraject

Het traject bestaat uit een studiemorgen of –middag en een studiebijeenkomst.

Doel

U verwerft kennis en vaardigheden om kinderen met Vloeiend & vlot te leren lezen.

Doelgroep

Leerkrachten groep 4-8