Bouw! goed invoeren. Wij helpen mee!

Los leesproblemen op voordat ze zijn ontstaan

Basisschool De Boemerang heeft ervoor gekozen niet meer af te wachten totdat leesachterstanden zijn ontstaan en dan pas te starten met remediëren. De Boemerang gebruikt Bouw!
Het resultaat is verbluffend. Het aantal kinderen met leesproblemen is gedaald. Het plezier in lezen is toegenomen en het aantal dyslexieverklaringen is verminderd.

Bouw! ook op jullie school

Wij hebben een partnerovereenkomst met Lexima. Onze onderwijsadviseurs bieden
advies en begeleiding bij de invoering van Bouw!.

Daarom Bouw!

  • helpt leesproblemen voorkomen
  • ontlast leerkrachten en geeft kinderen individuele begeleiding
  • is onafhankelijk naast andere leesmethodes te gebruiken
  • zorgt voor 60% minder leerlingen met leesproblemen en dyslexie
  • is succesvol als het goed geïmplementeerd is

Wij zijn dé Bouw!expert. Wij bieden advies en helpen bij de invoering van Bouw!

Het invoeringstraject

Het implementatietraject bestaat in ieder geval uit een intake, tussenevaluatie en eindevaluatie. We kunnen ook teamvoorlichting geven en tutortrainingen verzorgen. De volgende onderwerpen komen tijdens het traject aan bod:

  • visie en beleid van de school op het lees- en spellingonderwijs
  • signaleren en selecteren van risicoleerlingen
  • praktische organisatie
  • deskundigheid en communicatie

Doel

Bouw! goed invoeren, zodat leerlingen er 100% van kunnen profiteren.

Voor wie

Leerkrachten groep 2, 3 en 4, intern begeleiders, leescoördinatoren / -specialisten en directies