Protocol ERWD: afrekenen met rekenproblemen

  • Inhoud cursus
  • Extra informatie
  • Inschrijven

Het doel van het landelijk Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) is het ontwikkelen van goed rekenonderwijs. Preventie is een belangrijk uitgangspunt. In het protocol staat het ontwikkelen van reken- en zorgbeleid en het nauwgezet volgen van de rekenresultaten centraal. 

Wat gaan we doen

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Heeft een kind dyscalculie of is het ‘gewoon’ rekenzwak?
  • Hoe signaleren we problemen en wat wordt de aanpak van de school?
  • Hoe kun je (ernstige) rekenproblemen of dyscalculie voorkomen?
  • Welke kind-, onderwijs- en leerkrachtfactoren spelen hierbij een rol?
  • Welke didactiek past bij rekenzwakke leerlingen?

Het maken van een plan van aanpak voor de eigen school is onderdeel van de cursus.

Doel

Je krijgt kennis over het protocol ERWD en je leert hoe je een handelingsgericht plan maakt voor rekenzwakke leerlingen.

Voor wie

Leerkrachten, intern begeleiders, rekencoördinatoren

Data & locatieHeerhugowaard

28 november 2018

9 januari 2019

20 maart 2019

Tijd:

14.30-17:00 uur

Register Leraar:

PHsKUihi5W

Studiebelasting:

80 RU

Kosten:

€ 449,00 p.p.