ERWD, afrekenen met rekenproblemen

  • Inhoud cursus
  • Extra informatie
  • Inschrijven

Het protocol ERWD is opgezet met als doel het ontwikkelen van goed rekenonderwijs. Preventie is een belangrijk uitgangspunt. Het protocol gaat in op het ontwikkelen van reken- en zorgbeleid en het nauwgezet volgen van de rekenresultaten. Maar hoe haal je nou uit het protocol wat erin zit? Dát leer je in deze cursus.

We gaan in op de volgende vragen:

  • heeft een kind dyscalculie of is het ‘gewoon’ rekenzwak?
  • hoe signaleer je problemen en wat wordt de aanpak van de school?
  • hoe kun je (ernstige) rekenproblemen of dyscalculie voorkomen?
  • welke kind-, onderwijs- en leerkrachtfactoren spelen een rol?
  • welke didactiek past bij rekenzwakke leerlingen?

Je maakt een (start met een) plan van aanpak voor de eigen school.

Doel:

Je kent de inhoud van het protocol ERWD en je leert hoe je een handelingsgericht plan maakt voor rekenzwakke leerlingen.

Doelgroep:

Leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders, rekencoördinatoren

Data & locatieHeerhugowaard

10 januari 2018

21 maart 2018

30 mei 2018


Alkmaar

28 november 2018

9 januari 2019

20 maart 2019

Tijd:

14.00-16.30 uur

Register Leraar:

PHsKUihi5W

Studiebelasting:

80 RU

Kosten:

€ 449,00 p.p.