ERWD, afrekenen met rekenproblemen

  • Inhoud cursus
  • Extra informatie
  • Inschrijven

Het doel van het landelijk Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) is het ontwikkelen van goed rekenonderwijs. Preventie is een belangrijk uitgangspunt. In het protocol staat het ontwikkelen van reken- en zorgbeleid en het nauwgezet volgen van de rekenresultaten centraal.  

Wat gaan we doen?

  • heeft een kind dyscalculie of is het ‘gewoon’ rekenzwak?
  • hoe signaleer je problemen en wat wordt de aanpak van de school?
  • hoe kun je (ernstige) rekenproblemen of dyscalculie voorkomen?
  • welke kind-, onderwijs- en leerkrachtfactoren spelen een rol?
  • welke didactiek past bij rekenzwakke leerlingen?

Het maken van een plan van aanpak voor de eigen school is onderdeel van de cursus.

Doel:

Je krijgt kennis over het protocol ERWD en je leert hoe je een handelingsgericht plan maakt voor rekenzwakke leerlingen.

Doelgroep:

Leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders, rekencoördinatoren

Data & locatieHeerhugowaard

10 januari 2018

21 maart 2018

30 mei 2018


Zakenstation, Heerhugowaard

28 november 2018

9 januari 2019

20 maart 2019

Tijd:

14.30-17:00 uur

Register Leraar:

PHsKUihi5W

Studiebelasting:

80 RU

Kosten:

€ 449,00 p.p.