ERWD en dyscalculie

Het protocol ERWD is opgezet met als doel het ontwikkelen van goed rekenonderwijs. Preventie is een belangrijk uitgangspunt. Het protocol gaat in op het ontwikkelen van reken- en zorgbeleid en het nauwgezet volgen van de rekenresultaten.

Tijdens dit advies- en begeleidingstraject gaan we in op de volgende vragen:

  • heeft een kind dyscalculie of is het ‘gewoon’ rekenzwak?
  • hoe signaleer je problemen en wat wordt de aanpak van de school?
  • hoe kun je (ernstige) rekenproblemen of dyscalculie voorkomen?
  • welke kind-, onderwijs- en leerkrachtfactoren spelen een rol?
  • welke didactiek past bij rekenzwakke leerlingen?

We gaan aan de slag met een plan van aanpak voor de school.

Kijk ook eens naar de cursus met open inschrijving.

Doel

Handelingsgericht werken met het protocol ERWD voor rekenzwakke leerlingen en een schoolbreed rekenbeleid formuleren.

Doelgroep

Schoolteam, intern begeleiders