Passende perspectieven rekenen en wiskunde

Wil jouw school ook opbrengstgericht reken-wiskundeonderwijs geven aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte? In de Passende perspectieven rekenen (SLO) worden uitwerkingen van leerroutes en doelenlijsten beschreven. Deze zijn bedoeld voor leerlingen die het referentieniveau 1F niet zullen gaan halen. Of op onderdelen 1F juist wél kunnen halen. De leerroutes/doelenlijsten beschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen met het perspectief op een bepaalde uitstroombestemming. Passende perspectieven geeft de leerkracht houvast bij het formuleren van een passend onderwijsaanbod. We geven een korte toelichting op het project: Over welke leerlingen hebben we het precies? Hoe kunnen we deze leerlingen verder op weg helpen? Welke doelen zijn functioneel voor hen, gezien hun uitstroombestemming? Hoe zorgen we ervoor dat de materialen schoolbreed worden gedragen?

We kunnen dit aanbod ook op team- of bestuursniveau verzorgen of voor individuele leerlingen.

Doel

Je neemt kennis van de inhoud van Passende perspectieven rekenen en concretiseert de leerroutes 2 en 3 in de gehanteerde methode en praktijk van jouw school.

Doelgroep

Intern begeleiders, rekencoördinatoren, leerkrachten bovenbouw