Sterke rekenaars: goed - beter - best

  • Inhoud cursus
  • Extra informatie
  • Inschrijven

Veel rekenmethoden bieden leerstof op meerdere niveaus. Echter, niet alle sterke rekenaars kunnen de opdrachten op het hoogste niveau zelfstandig verwerken. Er is bij deze leerlingen geen sprake van hoogbegaafdheid. Hoe kunt u bevorderen dat deze rekenaars profiteren van het plusniveau in de door u gebruikte methode?

In deze cursus leert u welke instructiebehoeften sterke rekenaars hebben. Het vraagt onder andere een didactiek die inzet op strategieën voor denken en leren. Uw sterke rekenaars krijgen zo meer vertrouwen in zichzelf en plezier in rekenen. Hun scores zullen geleidelijk aan stijgen.

Een klassenbezoek maakt onderdeel uit van deze cursus. U krijgt feedback op uw eigen rekenles.

Doel:

U optimaliseert uw rekeninstructies om daarmee de sterke rekenaars tot hogere resultaten te brengen.

Doelgroep:

Leerkrachten groep 3 t/m 8, rekencoördinator, intern begeleider