Certificaat Leerkracht Daltononderwijs

  • Inhoud traject
  • Extra informatie

Wie als leerkracht op een Daltonschool wil werken heeft het Certificaat van de Nederlandse Daltonvereniging nodig. In de Daltonpedagogiek is de rol van de leerkracht meer coachend en begeleidend en minder gericht op kennisoverdracht.

De principes van het Daltononderwijs zijn:

  • zelfstandigheid en autonomie
  • verantwoordelijkheid nemen en geven
  • samen werken en samen leren
  • vertrouwen geven en krijgen
  • relaties aangaan en verdiepen

De cursus kent een aantal verplichte modules en keuzemodules, die aansluiten bij de competentiemeter. Deze is speciaal voor deze cursus ontwikkeld. Als cursist ben je deelnemer in een intervisiegroep en doe je ervaringen op bij een andere Daltonschool. Een werkplekbezoek door de docent maakt deel uit van de cursus. Je bouwt een portfolio op waarmee je jouw ontwikkeling in beeld brengt. De cursus, met een minimale tijdsinvestering van 160 uur, wordt interactief vormgegeven en kent een goede balans tussen theorie en praktijk.

Doel

Je behaalt het certificaat Leerkracht Daltononderwijs verleend door de NDV.

Doelgroep

Leerkrachten en directieleden die een Daltoncertificaat willen halen en/of op een Daltonschool werken of willen gaan werken