Jenaplanonderwijs

In de Jenaplanschool wordt gewerkt vanuit het hoofd, het hart en de handen. Het kind is eigenaar van het eigen leerproces en ontwikkelt zich van een zelfstandig werkend kind naar een zelfverantwoordelijk lerend kind.

De leeromgeving is zo ingericht dat het kind wordt uitgedaagd zich te ontwikkelen op een voor het kind unieke wijze. De Jenaplanschool is een leef- en werkgemeenschap waar kinderen en volwassenen elkaar ontmoeten en verrijken. Wereldoriëntatie is het kloppend hart van de school.

In onze trajecten krijgen de basisprincipes van het Jenaplanonderwijs en de vier basisactiviteiten ruime aandacht:

  • gesprek
  • spel
  • werk
  • viering 

Opbrengstgericht werken en referentieniveaus vormen een uitdaging voor Jenaplanscholen. Wij verkennen samen met jou de kansen en mogelijkheden van deze vernieuwingen binnen uw concept.

Doel

Je verwerft kennis en vaardigheden om onderwijsvernieuwingen toe te passen binnen het concept Jenaplanonderwijs.

Doelgroep

Schoolteam Jenaplanonderwijs