Montessorionderwijs

Elk kind is actief en heeft de aangeboren drang zich te ontwikkelen. In de Montessorischool wordt het kind de vrijheid gegeven zichzelf te ontwikkelen. De leerkracht heeft hierbij de taak het kind optimaal te ondersteunen. Bij deze ondersteuning staan systematische observatie, een heterogene groepssamenstelling en een goed ingerichte omgeving centraal. Kinderen zijn zelf de maat voor wat en hoe ze presteren.

In onze trajecten besteden we aandacht aan de invulling van de begrippen:

  • keuzevrijheid
  • tempovrijheid
  • niveauvrijheid

Opbrengstgericht werken en referentieniveaus vormen een uitdaging voor Montessorischolen. Wij verkennen samen met jou de kansen en mogelijkheden van deze vernieuwingen binnen jouw concept.

Doel

Je verwerft kennis en vaardigheden om onderwijsvernieuwingen toe te passen binnen het concept Montessorionderwijs.

Doelgroep

Schoolteam Montessorionderwijs