Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO)

Ontwikkelingsgericht onderwijs gaat uit van een thematisch aanbod waarbij leerlingen inbreng hebben en dat aansluit bij hun belevingswereld. Een school met een uitdagende leeromgeving waarin kinderen er op uit gaan en de echte wereld binnenhalen om van te leren.

Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) geeft kinderen de ruimte om zich doelgericht te ontwikkelen. Het is een concept waarbij leerkrachten zelf, samen met de kinderen, verantwoordelijkheid nemen voor het ontwerp en de inrichting van het onderwijs. Centraal staan: 

  • samenhang
  • interactie
  • betekenis

Opbrengstgericht werken en referentieniveaus vormen een uitdaging voor OGO-scholen. Wij verkennen samen met jou de kansen en mogelijkheden van deze vernieuwingen binnen jouw concept

Doel

Je verwerft kennis en vaardigheden om onderwijsvernieuwingen toe te passen binnen het ontwikkelingsgericht onderwijs.

Doelgroep

Schoolteam, leerkrachten