Portfolio maakt kinderen eigenaar van hun leerproces

Een portfolio is een door de leerling samengestelde en beargumenteerde verzameling werk en reflecties daarop. Het brengt de ontwikkeling van de leerling in beeld. Wanneer leerlingen met een portfolio werken, worden ze zich bewust van hun eigen leerproces. Ze reflecteren, ze vergelijken hun werk met gestelde doelen. Zij krijgen daardoor grip op hun ontwikkeling. De leerkracht krijgt de beschikking over andere gegevens dan de toetsresultaten van de leerling.

In dit traject krijg je informatie over:

  • de theorie over portfolio’s
  • de criteria voor bewaren
  • de waarde van een portfolio voor de leerling, leerkracht en ouders
  • de gespreksvaardigheden

Je krijgt inzicht in processen en kunt gericht motiveren, begeleiden en waarderen.

Doel

Je krijgt kennis en vaardigheden over het werken met portfolio’s.

Doelgroep

Schoolteam