Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is de participatie en verantwoordelijkheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, thuis en op school. De driehoek leerling-ouders-school vormt het uitgangspunt voor opvoeding en leren. De school en de ouders zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op de schoolloopbaan. Het vergroot de ontwikkelingskansen en het succes van kinderen in het onderwijs.

Het formuleren en uitvoeren van beleid rond ouderbetrokkenheid en communicatie met ouders is een belangrijke taak voor de school. Daarbij gaat het om het effectiever communiceren en het bouwen aan partnerschap.

Advies & begeleiding

Wij maken onze advies- en begeleidingstrajecten altijd op maat. Neem contact op voor meer informatie. Een greep uit ons aanbod:

Inspirerende workshops

  • Effect van ouderbetrokkenheid van grote invloed op de ontwikkeling van kinderen.

Wij ontwikkelen ook workshops op maat. Neem contact op voor de mogelijkheden.