Digiduif

Digiduif; succesvolle ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid doet er toe! De betrokkenheid van ouders is cruciaal bij de ontwikkeling en het leren van kinderen. Vanuit dit standpunt is www.digiduif.nl ontstaan, een online communicatieplatform waarmee scholen interactief met ouders kunnen communiceren.

In het kader van Actief Ouderschap worden ouders uitgedaagd. Met Digiduif kan actief burgerschap en educatief ouderschap getoond worden. Zo ontstaat actieve ouderparticipatie waar de school voordeel van heeft. Betrokken ouders dragen samen met de school immers verantwoording voor het welbevinden en de motivatie van hun kinderen?

Medewerkers van de school en de ouders krijgen toegang tot een beveiligde omgeving binnen Digiduif. Deze omgeving wordt in de huisstijl van de school opgemaakt. Ouders melden zich aan om op de hoogte te blijven van alle informatie voor en over hun kind(eren).

Wij begeleiden jouw school in het opzetten van een juiste visie op ouderbetrokkenheid. Daarnaast verzorgen we een introductiebijeenkomst van Digiduif voor het team. Ook zetten we met jou een ouderbijeenkomst op om de ouders optimaal te betrekken en informeren.

Doel

Een open en professionele manier van communiceren met ouders neerzetten, waarbij snel en adequaat gehandeld kan worden.

Doelgroep

Schoolteam, directie