Gesprekken met ouders: handelingsgericht communiceren

Een grote ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van jouw leerlingen. Dat blijkt uit allerlei landelijke onderzoeken. Daarnaast is ouderbetrokkenheid één van de speerpunten van handelingsgericht werken. Aan de basis van die ouderbetrokkenheid staat goede communicatie met ouders. In deze cursus werken we aan het verbeteren van gesprekken met ouders. Je krijgt informatie en verbetert jouw gesprekstechnieken. Daarbij maken we gebruik van beeldmateriaal. In vijf bijeenkomsten komen de volgende vragen aan bod:

  • hoe bouw je aan een goede relatie met ouders?
  • welke attitude geeft een positief karakter aan het gesprek?
  • hoe bouw je een goed gesprek op?
  • welke interventies pas je op het juiste moment toe?
  • hoe ga je om met onder andere overrompelend of veeleisend gedrag van ouders?
  • hoe voer je verschillende gesprekken het meest efficiënt?

Doel

Je verwerft kennis en vaardigheden voor handelingsgerichte communicatie met ouders.

Doelgroep

Leerkrachten, intern begeleider


Bijlagen:
Artikel NW10 nov 2013 Ouderbetrokkenheid 1,32 MB