Ouderbetrokkenheid

Vanuit jouw wensen kijken we naar ouderbetrokkenheid. Wat past bij de visie van de school, welke vormen kan het aannemen en wat vergt het van zowel het team als de ouderpopulatie van jouw school om die betrokkenheid te bereiken.

In dit traject werken we resultaatgericht aan contact en samenwerking tussen ouders en school middels planning, uitvoering en evaluatie. Dit betekent een traject dat exact past op wat er in uw situatie nodig is om te komen tot een positieve houding ten opzichte van jouw school en het verhogen van het zelfvertrouwen en het algemene functioneren van de leerlingen.

Doel

Je leert hoe u ouderbetrokkenheid kunt verbeteren.

Doelgroep

Directie en team.


Bijlagen:
Artikel NW10 nov 2013 Ouderbetrokkenheid 1,32 MB