Versterken relatie en communicatie met ouders

Een hoge mate van ouderbetrokkenheid draagt bij aan betere (leer)prestaties en het sociale gedrag van kinderen en jongeren. Een goede relatie tussen ouders en school en een goede communicatie kan de ouderbetrokkenheid vergroten. Wat verstaat je als team onder een goede relatie, hoe bouw je die op en onderhoud je deze en hoe kan de communicatie daarbij helpen. Vanuit visie kun je hieraan inhoud en invulling geven. De contactvormen tussen school en ouders worden vaak bepaald door het jaarrooster van de school (de 10 minutengesprekken) en de ouderraad die een thema voor een ouderavond vaststelt. Voor een goede relatie op basis van vertrouwen is nodig: inzicht hebben in de wensen en verwachtingen van ouders,  omgaan met verschillen in oudergedrag, leren omgaan met klachten en spanningen in jouw relatie met ouders, combineren van de professionaliteit van de leerkracht met de praktijkkennis van de ouders.

Wij gaan in op:

  • visieontwikkeling op de relatie en communicatie met ouders
  • oudergesprekscyclus; van startgesprek naar eindgesprek in acht jaar
  • focus in de gesprekken met ouders
  • omgaan met verschillen in oudergedrag

Doel

Je versterkt jouw relatie en de communicatie met ouders.

Doelgroep

Schoolteam