Met Kids' Skills leren kinderen zelf problemen oplossen

  • Inhoud cursus
  • Extra informatie
  • Inschrijven

Kids’ Skills is een speelse, oplossingsgerichte methode voor kinderen om hun problemen te overwinnen. Uitgangspunt van deze aanpak is dat bijna elk probleem wordt gezien als een vaardigheid die nog geleerd of verbeterd kan worden. Met de vijftien stappenmethode kan een kind die vaardigheden ontwikkelen. Het kind bepaalt zelf welk probleem het wil aanpakken, hoe en van wie hij/zij steun wil.

Kids’ Skills versterkt de motivatie, het zelfvertrouwen en verbetert de leerprestaties van kinderen aanzienlijk. In eenvoudige stappen ontstaat een prettige en dynamische samenwerking tussen kind, ouders en school.

Aan de orde komen:

  • het 15-stappenplan van Furman
  • het stellen van oplossingsgerichte vragen
  • oplossingsgerichte taal
  • gespreksinterventies

Doel:

Je leert oplossingsgerichte gesprekken voeren met kinderen volgens de methode Kids' Skills.

Doelgroep:

Leerkrachten, remedial teachers en intern begeleiders

Data & locatie:Alkmaar

13 maart 2018

10 april 2018

12 juni 2018

Tijd:

14.30 - 17.00 uur

Register Leraar:

1wTOioQCTJ

Studiebelasting:

20 RU

Kosten:

€ 449,00 p.p.*


* Prijs is inclusief het boek en werkboek 'Kids' Skills' van Ben Furman