Pedagogische huisstijl: drie-in-één aanbod

  • Inhoud traject
  • Extra informatie

De Vreedzame School, Positive Behavior Support en Grip op de groep geïntegreerd

Wil je werken aan een schoolomgeving waarin iedereen zich verantwoordelijk en betrokken voelt? Waar leerlingen en leerkrachten op een positieve manier met elkaar omgaan? Waar je werkt aan de pedagogische vaardigheden van leerkrachten? De keuze in programma’s is groot en ze verzorgen allemaal iets anders. Bovendien is de tijdsinvestering in de invoering per programma aanzienlijk.

Daarom ons drie-in-één aanbod: De Vreedzame School met daarin geïntegreerd Positive Behavior Support (PBS) en Grip op de groep. Zo kies je voor een stevige basis voor de pedagogische huisstijl van uw school. De voordelen op een rij:

  • je werkt aan zowel sociaal-emotionele ontwikkeling, gewenst gedrag als een positieve groepssfeer in de hele school
  • je werkt aan de pedagogische tact van de leerkracht; onder andere modelgedrag, inzicht verkrijgen in de eigen pedagogische vaardigheden en deze versterken
  • invoeringstraject van slechts twee jaar in gemiddeld tien studiedagdelen

Uiteraard is het ook mogelijk het drie-in-één aanbod samen te stellen met een andere methode rond de sociaal-emotioneel leren (SEL), bijvoorbeeld met de online methode Kwink. Bovendien kan dit aanbod ook interessant voor jouw school zijn als je al met één van de programma’s werkt. Lees verder bij 'Extra informatie'.


Doel

Je werkt aan een schoolomgeving waarin iedereen zich verantwoordelijk en betrokken voelt en waarbij leerlingen en leerkrachten op een positieve manier met elkaar omgaan. Je werkt aan de pedagogische vaardigheden van leerkrachten.


Doelgroep

Schoolteam