Boys and girls

Hoe ontwikkelt een jongen zich ten opzichte van een meisje? In hoeverre kunnen wij hiermee rekening houden in ons onderwijs?  Zowel meisjes als jongens hebben eigen vragen en eigen problemen. De kans is groot dat het geslacht van de leerlingen onbewust invloed heeft op de manier waarop u met ze omgaat. Dat kan gebeuren door verschillen in feedback, taakverdeling en vraagstelling aan jongens of meisjes.

Hoe kunt u vormgeven aan genderbewust lesgeven? We besteden aandacht aan de oorsprong van de verschillen tussen jongens en meisjes en uw rol als leerkracht.

Doel

U stemt uw onderwijs af op de verschillen tussen jongens en meisjes.

Doelgroep

Leerkrachten