De Vreedzame School

De Vreedzame School is een programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het programma leert kinderen op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan.  Leerlingen krijgen allerlei taken en verantwoordelijkheden. Zij lossen conflicten constructief op staan open voor verschillen tussen mensen. U werkt aan een sociaal klimaat waarin leerlingen en leerkrachten prettig werken.

De lessen zijn in zes blokken onderverdeeld:

  • groepsvorming
  • conflicthantering
  • communicatie
  • gevoelens
  • verantwoordelijkheid
  • diversiteit

Na invoering constateren scholen dat het aantal conflicten afneemt, de sfeer verbetert en ruzies beter opgelost worden. Kinderen  voelen zich veiliger en incidenten worden  beter opgelost.


Doel

U werkt aan een schoolomgeving waarin iedereen zich verantwoordelijk en betrokken voelt en waarbij leerlingen en leerkrachten op een positieve manier met elkaar omgaan.


Doelgroep

Schoolteam


Download

Folder De Vreedzame school