Goed gedrag kun je leren: Positive Behavior Support

Positive Behavior Support (PBS) is een programma voor het systematisch beheersen van gedrag. Met PBS creëert u een goed klimaat op school en versterkt u gewenst gedrag binnen de groep en op individu¬eel niveau. De samenwerking tussen ouders en school is van groot belang. Preventie is een kernbegrip. PBS  gaat uit van drie pijlers

  • respect
  • verantwoordelijkheid
  • veiligheid

Wij bieden u een snelle en bondige versie van het programma. PBS fungeert als kapstok, waaraan u bestaande en nieuwe gedragsmethodieken op kunt hangen. Het vormt een aanvulling op iedere  methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Want goed gedrag kun je leren!


De vijf modules van het traject Goed Gedrag kun je leren

Zie ook:
De Vreedzame School
Grip op de groep
Taakspel


Doel

U verbetert het pedagogisch klimaat door een gezonde sociale omgeving te creëren. Hierdoor zullen ook de leerprestaties verbeteren.


Doelgroep

Schoolteam