Die lastige klas vol leuke kinderen: (weer) grip op de groep

Elke groep heeft zijn eigen sfeer en kenmerken en soms is een groep gewoon ontzettend moeilijk in de omgang. Een enkele keer is het zo erg, dat je er wanhopig van wordt. En wat moet je dan?

Wanneer lesgeven je het gevoel geeft dat je je hoofd met moeite boven water kunt houden, dan klopt er iets niet. Het moet wel leuk blijven, ook al is het soms hard werken. Wanneer je een lastige klas vol leuke kinderen hebt, dan zijn er in de meeste gevallen al langer processen en krachten aan de gang die de negatieve sfeer in stand houden. Wij hebben een succesvol traject ontworpen dat aan deze situatie een einde kan maken: "Grip op de groep". Het resultaat zit in de naam.

Om weer grip op een groep te krijgen, wordt in samenspraak met de directie en leerkracht(en) bepaald welke vorm en duur van begeleiding nodig is. Het adviestraject bestaat grofweg uit drie onderdelen:

  • intake en analyse
  • interventies
  • evaluatie

Doel

Je werkt aan het herstel van de leiding door de leerkracht, het creëren van duidelijkheid in de groep en een veilige en gezellige sfeer.

Doelgroep

Directeur, leerkrachten, intern begeleiders