Grip op de groep: de preventieve aanpak

  • Inhoud traject
  • Extra informatie

Elke groep heeft zijn eigen sfeer en kenmerken. Soms kunnen factoren het groepsproces nadelig beïnvloeden. Met Grip op de groep werk je aan een positief groepsklimaat. Schoolteams kijken vanuit hetzelfde perspectief naar groepsontwikkeling. Interactie met de leerlingen staat centraal. De leerkrachten hanteren dezelfde begrippen en communiceren duidelijk over de sfeer in de groep. Openheid is van groot belang. Grip op de groep kan zowel preventief als curatief worden ingezet.

De preventieve aanpak richt zich op:

  • veiligheid
  • respect
  • positieve communicatie
  • samenwerken

Kijk ook bij: Grip op de groep: de curatieve aanpak


Doel

Je verwerft inzicht in groepsprocessen en krijgt handreikingen voor het realiseren van een positief groepsklimaat.


Doelgroep

Schoolteams