Sociaal-emotionele ontwikkeling

De sociaal-emotionele ontwikkeling is de ontwikkeling van het gevoelsleven en sociaal gedrag . Voor- waarde voor een goede sociale-emotionele ontwikkeling is dat de school een veilige plaats is, waar kinderen zich op hun gemak voelen, zichzelf durven zijn, zich geaccepteerd weten, vertrouwen in zichzelf en anderen kunnen hebben.  Hierbij gaat het om:

  • omgaan met emoties van jezelf en anderen
  • inleven in een ander
  • zelfvertrouwen en weerbaarheid
  • oplossen van conflictsituaties
  • waarden en normen

Er zijn verschillende  programma’s en instrumenten om de sociaal-emotionele ontwikkeling te ondersteunen en te volgen. Wij kunnen u begeleiden bij:

  • het in kaart brengen van de stand van zaken van SEO op uw school
  • keuze voor een nieuwe methode SEO
  • keuze voor een leerlingvolgsysteem SEO
  • het duurzaam invoeren van een methode

Doel

U brengt de stand van zaken in kaart van de  sociaal-emotionele ontwikkeling  op  uw school en u krijgt handvatten voor de keuze van een programma of volgsysteem.


Doelgroep

Schoolteam


Bijlage:

Positiviteit de beste remedie tegen pesten (Noordwest 10)