Taakspel

In elke groep komt weleens ongewenst gedrag voor. Dit kan veel onrust veroorzaken in de groep. Met Taakspel houden leerlingen zich beter aan klassenregels. Daardoor neemt onrustig en storend gedrag af. Leerlingen kunnen beter en taakgericht werken. Bovendien ontstaat er een voorspelbaar en prettig klassenklimaat. Zij weten waar ze aan toe zijn!

Taakspel is voor jouw leerlingen een spel en voor jou een hulpmiddel om gewenst gedrag te bevorderen. De leerlingen stellen sámen regels voor zowel de leerlingen en de leerkracht op. Met Taakspel oefenen de leerlingen tijdens de les in groepjes met deze klassenregels. Je geeft tijdens het spelen van Taakspel complimenten en negeert ongewenst gedrag. Er ontstaat meer structuur in de klas: de nadruk ligt op het gewenste gedrag en de leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.

De leerkrachtvaardigheden die we aan de orde stellen zijn: 

  • observeren van gewenst en ongewenst gedrag
  • denken in termen van gewenst gedrag
  • bekrachtigen van gewenst gedrag en negeren van ongewenst gedrag

Op basis van jouw observaties worden drie maal per jaar nieuwe groepjes leerlingen samengesteld.

Doel

Je leert de principes van Taakspel toepassen en bevordert een taakgericht, prettig klassenklimaat.

Doelgroep

Leerkrachten groep 3-8