Klassenconsultatie: het krachtigste instrument

De meeste deskundigheid zit binnen de school. Iedere leerkracht is een bron van kennis en ervaring voor de collega. Maar hoe vaak maken we daar effectief gebruik van? Klassenconsultatie door collega’s is het meest effectieve instrument om de onderwijskundige kwaliteit van de school te verhogen.

Bovendien bevordert het de teamontwikkeling. Maar het is ook kwetsbaar. Zo vaak zien we geen volwassene in de klas en zeker geen deskundige. Wij bieden u begeleidingstrajecten waarbij u getraind wordt in het uitvoeren van effectieve en veilige collegiale klassenconsultaties.

Doel

U leert professioneel en effectief gebruik maken van elkaars capaciteiten.

Doelgroep

Directie, Schoolteam, intern begeleider.