Ontwikkeling bevorderen door intervisie

Intervisie is één van de krachtigste manieren om de eigen ontwikkeling te bevorderen. Door op gestructureerde wijze gebruik te maken van kennis en vaardigheden van medeprofessionals worden individuele vragen verkend en mogelijk van oplossingssuggesties voorzien.

Wij maken gebruik van onder andere:

  • de Balint
  • de krachtenveldanalyse
  • de incidentmethode
  • de tienstappenmethode
  • het ‘reflectingteam’-model.

Wij bieden intervisie ook schooloverstijgend aan.

Doel

Leren werken met een professioneel instrument voor persoonlijke ontwikkeling.

Doelgroep

Besturen, directies, teams, intern begeleiders en startende leerkrachten.