Schoolleiders leren van elkaar door intervisie

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen vakgenoten waarbij de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen onderwerp van gesprek zijn. Tijdens een intervisiegesprek maak je structureel gebruik van kennis en vaardigheden van collega-schoolleiders en worden individuele vragen verkend en van oplossingssuggesties voorzien.

OBD Noordwest biedt je professionele begeleiding door intervisie. Dit heeft voor jou als deelnemer het voordeel dat je jezelf geheel kunt concentreren op het stellen, het reflecteren en het bespreken van de intervisievragen. Wij bieden verschillende mogelijkheden voor intervisie:

Scholing intervisie
In de eerste bijeenkomsten leer je de verschillende intervisiemethodieken kennen en oefen je daarmee. Na enkele bijeenkomsten kun je als groep de verschillende intervisiemethodieken zelfstandig inzetten voor de bespreking van vragen en dilemma’s.

Begeleide intervisie
Bij deze vorm van intervisie begeleidt de onderwijsadviseur de intervisie op het gebied van het groepsproces, de communicatie en de inhoud. Een extra dimensie om van de groep een echte leergemeenschap te maken.

Doel

Je leert elkaar professioneel te bevragen, analyseren en adviseren om jouw persoonlijke effectiviteit en de kwaliteit van jouw werk te verbeteren.

Doelgroep

Directie