Kwaliteitszorg

De verbetering van de onderwijskwaliteit staat hoog op de agenda binnen het onderwijs. Besturen en scholen bepalen welke basiskwaliteit zij bieden en waarin zij willen excelleren. Besturen en scholen:

  • brengen kwaliteit in beeld aan de hand van data
  • formuleren doelen
  • plannen ontwikkeltrajecten
  • ontwikkelen en borgen de onderwijskwaliteit

Door te regisseren, monitoren en verdere ontwikkeling te garanderen, realiseer je kwaliteitsbeleid. De theorie van Deming (plan do study (check) act) en een 'kwaliteitsagenda' die verder reikt dan een jaar- en schoolplan helpen daarbij. Hierdoor werk je aan een duurzame organisatiestructuur.

Advies & begeleiding

Wij maken onze advies- en begeleidingstrajecten altijd op maat. Neem contact op voor meer informatie. Een greep uit ons aanbod:

Ons kwaliteitsteam kan u ook van dienst zijn bij:

  • conflictanalyse
  • levensfasebewust personeelsbeleid
  • mediation
  • mobiliteit
  • netwerk (starters en senioren)
  • projectmanagement

Ons Kwaliteitsteam

Inspirerende workshops

Wij ontwikkelen voor u workshops op maat. Neem contact op voor de mogelijkheden.