Duurzame kwaliteitsontwikkeling met verbeterplan

Van  negatieve data naar een kansrijke ontwikkeling. Binnen een kort tijdsbestek ontwikkelen we met u een verbeterplan met realistische doelen en een transparant tijdpad.

Bij de uitvoering van het verbeterplan is ondersteuning mogelijk op de vier niveaus:   

 • Bovenschools
  Alle gegevens op een rijtje om de dialoog met alle stakeholders aan te gaan.
 • School
  Een verbeterplan waaraan alle partijen zich hebben gecommitteerd.
 • Leerkracht
  Handelingsgericht werken in de klas.
 • Leerling
  De onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart gebracht en vertaald naar didactisch handelen.

Doel

Een realistisch en duurzaam verbeterplan maken.

Doelgroep

Besturen en directies.