Kwaliteitsagenda en meerjarenbeleid

In een kwaliteitsagenda legt u vast hoe u planmatig werkt aan verbeteractiviteiten op uw school. 

Met de cirkel van Deming beschrijft u de vier activiteiten die op alle verbeteringen in organisaties van toepassing zijn:

  • plan
  • do
  • study
  • act

Het cyclische karakter verankert de kwaliteit in uw school en garandeert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is. Hiermee voldoet u aan een belangrijk kwaliteitsaspect ; u maakt inzichtelijk hoe u planmatig aan verbeteractiviteiten en ambities werkt. Met meetbare doelen heeft u de ontwikkelpunten transparant in beeld.

Afhankelijk van de beginsituatie en de ambities van uw organisatie ontwikkelen we met elkaar een ‘kwaliteitsagenda’. Deze kwaliteitsagenda reikt verder dan een jaar- en schoolplan of het strategisch beleidsplan op bestuursniveau. Het duurzaam maken van uw successen is een onderdeel van de kwaliteitsagenda.

Doel

U leert planmatig werken aan verbeteractiviteiten en past de cirkel van Deming toe op uw kwaliteitsagenda en meerjarenbeleid.

Doelgroep

Directies en besturen