Kwaliteitsverbetering m.b.v. opbrengstanalyse op bestuursniveau

De schoolevaluaties, rapportages van de opbrengsten, van uw scholen  inzetten als instrument voor verticale verantwoording. De trendanalyses van de scholen interpreteren en de juiste vragen stellen aan de directeuren.

Als bestuurder is het uw opdracht om te voldoen aan de voorwaarden voor kwaliteitszorg waardoor scholen kunnen excelleren. Samen met uw directeuren brengt u in kaart wat op bovenschools niveau nodig is. Onderwerpen zijn: 

  • personeelsbeleid
  • audits
  • professionalisering  IB-ers enz.

Doel

Voldoen aan de voorwaarden voor kwaliteitszorg, gebruikmaken van de aangeleverde informatie van de scholen

Doelgroep

Schoolbesturen, bovenschools managers