Schoolleiders leren van en met elkaar door audits

Een goede manier om de kwaliteit van het onderwijs te monitoren is door het invoeren van audits. Een audit is een systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd onderzoek naar het functioneren van jouw school. Je maakt daarbij gebruik van bestaande formats die gebaseerd kunnen zijn op de indicatoren van de inspectie of jouw eigen auditvragen. De formats bieden dus ruimte voor de eigen visie van school en bestuur.

De audit is een sterk middel om te leren van elkaar en daardoor de schoolontwikkeling te bevorderen. De schoolleiders voeren de audits bij elkaar op school uit en bespreken samen de bevindingen en kansen voor kwaliteitsverbetering.

Op basis van de bevindingen van de audits trek je conclusies op drie niveaus:

  • bestuursniveau
    input voor het strategisch beleidsplan en het professionaliseringsbeleid
  • schoolniveau
    een schoolontwikkelplan voor minimaal een jaar en een eerste aanzet tot een meerjarenbeleid
  • directieniveau
    professionalisering

Dit traject bieden we ook aan als incompany training op (inter)bestuurlijk niveau onder de naam: 'Masterclass: Kwaliteitsverbetering door audits'.

Doel

Je leert werken met audits als instrument voor kwaliteitsverbetering.

Doelgroep

Schoolbestuur, directie