Afgewogen schoolplan/jaarplan maken

De input voor uw beleid komt vanuit:

  • de overheid rond Passend Onderwijs en referentieniveaus
  • de inspectie
  • het strategisch beleid van het bestuur
  • het samenwerkingsverband in het kader van Passend Onderwijs
  • de informatie van ouders
  • de analyses van eigen resultaten

In dit traject werkt u op een planmatige werkwijze aan uw schoolplan, jaarverslag en jaarplan met het accent op kwaliteit voor de komende jaren. U vertaalt de inhoud van het schoolplan naar een ontwikkelplan, een jaarplan en een activiteitenkalender. Het resultaat is een concreet document waarin u de kwaliteit en ontwikkeling borgt.

Doel

Een duurzaam cyclisch ontwikkelplan met activiteitenkalender maken.

Doelgroep

Besturen en directies.