De Competentie Thermometer

De Competentie Thermometer is een methode om inzicht te krijgen in de vakbekwaamheid en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerkracht.

Het assessment heeft een praktijkgerichte aanpak. Via observaties in de klas, steekproeven en aanvullend psychometrisch onderzoek, krijgt u een objectief beeld van de mogelijkheden van de leerkracht. Wij maken in één dag een rapportage.

Leerkrachten brengen hun eigen competenties in beeld middels het afnemen van een persoonlijkheidsvragenlijst, interessevragenlijst en een capaciteitentest. Daarnaast wordt er een 360 graden-feedback vragenlijst afgenomen onder collega’s en leidinggevende. Naast een observatie in de groep vindt er een gestructureerd interview plaats waarin gevraagd wordt naar de eigen ontwikkeling.
De assessor neemt gedurende de dag steekproeven door het dossier van de deelnemer te bekijken. Op basis van de Competentie Thermometer werkt u aan een duurzame aanpak van professionalisering binnen uw organisatie.

Doel

U krijgt in één dag inzicht in de competenties en ontwikkelmogelijkheden van uw leerkracht(en).

Doelgroep

Directie en schoolbestuur