De gesprekscyclus als uitgangspunt voor ontwikkeling

De gesprekscyclus is een instrument waarmee je de persoonlijke inzet en de competenties van de leerkracht optimaal afstemt op de werkwijze en het doel van jouw school. Je bespreekt met jouw leerkrachten persoonlijke doelstellingen, ontwikkeling en uitdagingen aan de hand van competenties. Je stemt af welke ondersteuning daarbij nodig is.

Binnen onze visie bestaat de gesprekscyclus uit onderstaande gesprekken:

  • persoonlijk ontwikkelingsgesprek (POP)
  • functioneringsgesprek
  • beoordelingsgesprek

Een cyclus start met een persoonlijk ontwikkelingsgesprek waarin het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) wordt opgesteld of bijgesteld en eindigt met een beoordelingsgesprek. Met het functioneringsgesprek krijgt je zicht op het functioneren van jouw leerkrachten,  de organisatie en jezelf. Zo werkt je systematisch aan kwaliteitsverbetering binnen jouw school.

Doel

Je leert werken met de gesprekscyclus als uitgangspunt voor professionele ontwikkeling.

Doelgroep

Directie