Efficiënt en effectief overleggen

Overleggen doe je om iets te bereiken. Efficiënt overleg bevordert de betrokkenheid van collega’s en geeft een beter resultaat. Bewustzijn en invulling van de voorzittersrol zijn daarbij van fundamenteel belang.

De voorbereiding en een heldere agenda geven deelnemers duidelijkheid over wat je van hen verwacht. Om efficiënt en effectief te overleggen kun je een geschikte werkvorm gebruiken die past bij het doel van het agendapunt. Wij bieden u handvatten om de effectiviteit van uw overleg te vergroten.

Doel

Je leert efficiënt en effectief te vergaderen en tot meningsvorming en besluiten te komen.

Doelgroep

Directie