Kweekvijver voor management I

De Kweekvijver richt zich op leerkrachten die geïnteresseerd zijn in managementfuncties in het onderwijs. Je maakt kennis met de basisaspecten van het schoolleiderschap. Je krijgt een theoretisch kader en gaat in de praktijk aan de slag. Na een individueel motivatiegesprek oriënteer je jezelf in zes cursusmiddagen en twee stagedagen op:

  • organisatiestructuren
  • culturen binnen organisaties
  • planmatig werken en timemanagement
  • personeelsbeleid
  • financieel management
  • onderwijskundige vormgeving van de school
  • professionele communicatie en onderwijskundig leiderschap

De Kweekvijver wordt op bestuursniveau aangeboden en kan ook vanuit bestuurlijke samenwerking worden georganiseerd.

Tijdsinvestering: 6 woensdagmiddagen + 2 stagedagen

Doel

Je oriënteert zich op een managementfunctie binnen het onderwijs.

Doelgroep

Leerkrachten met belangstelling voor managementfuncties.