Kweekvijver voor management II

Het vervolgtraject Kweekvijver II heeft als doel de deelnemers uit het basis traject verder voor te bereiden op een managementfunctie. De inhoud van het traject zal bestaan uit:

  • beleid ontwikkelen en SMART-doelen formuleren
  • kwaliteitszorg
  • inzicht krijgen in (persoonlijke) leer- en communicatiestijlen
  • praktijkervaring aan de hand van opdrachten in de eigen school
  • training van professionele communicatie
  • personeelsbeleid
  • leiding geven aan vergaderingen
  • training sollicitatievaardigheden

Je schrijft ter afsluiting een persoonlijk (eind)profiel, waarin aandacht is voor de persoonlijke communicatiestijl, voorkeuren, kwaliteiten, valkuilen, perspectieven en reflecties op de geleide vergadering, de beleidsopdracht en het eigen managementleerdoel.

Tijdsinvestering:
Dit traject bestaat uit zes cursusmiddagen met praktijkopdrachten op de eigen school.

Deze verdieping wordt op bestuursniveau aangeboden en kan ook vanuit bestuurlijke samenwerking worden georganiseerd.

Doel

Je oriënteert jezelf op het brede werkveld van directies en kunnen de leerstof toepassen op de eigen managementgerelateerde ontwikkeling, wensen, kwaliteiten en ontwikkelpunten.

Doelgroep

Leerkrachten met belangstelling voor managementfuncties, die Kweekvijver voor management (basis) hebben gevolgd.

Studiebelasting

200 uur

Deelnemers aan Kweekvijver voor management (basis) en (verdieping) ontvangen, onder voorbehoud van 80% aanwezigheid en een voldoende beoordeeld eindprofiel, een certificaat voor de studiebelasting van 200 uur.